Media Gallery Latest News FELDA bakal melancarkan FELDA Digital Maker Hub: Coding & Robotic

FELDA bakal melancarkan FELDA Digital Maker Hub: Coding & Robotic

FELDA DIGITAL MAKER HUB ROBOTIC

FELDA bakal melancarkan FELDA Digital Maker Hub: Coding & Robotic sebagai usaha melahirkan generasi baharu yang mesra dalam bidang teknologi & elektronik.

Ini selaras dengan perkembangan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR), melalui Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) di mana penekanan kepada pembangunan bakat dan kemahiran melalui aktiviti-aktiviti hands-on amat penting untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi.

qr code 2903
Federal Land Development Authority, FELDA Tower, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
Telephone: 03 2191 2191| Facsimile: 03 2191 2590 | Email : [email protected]

Best viewed using the latest version browser with Resolution 1280 x 1024 and above.

socmed1 socmed2 socmed3  socmed4  socmed4

Kaji Selidik Portal