Media Gallery Latest News #RESTART : Pelarasan Pinjaman Peneroka

Bunch Marking

PEMANTAPAN PENGURUSAN PROSES MENUAI BUAH TANDAN SEGAR BERI PULANGAN PENDAPATAN TINGGI HASIL LADANG

Pemilihan buah tandan segar (BTS) adalah penting semasa proses menuai buah sawit di ladang peneroka. Salah satu inisiatif FELDA dalam memastikan penambahbaikan dan pemantapan pengurusan menuai ini adalah dengan memperkenalkan sistem Bunch Marking yang telah berjaya memberi impak positif apabila FELDA berjaya mencapai penurunan sehingga 21.6% tuaian BTS muda ladang peneroka menjelang Disember 2022.
Inisiatif ini juga secara tidak langsung memberi kesedaran seterusnya menurunkan peratus tuaian atau penghantaran buah tandan segar muda (BTS Muda) ke kilang.
Persemuafakatan dan kerjasama diantara pengurusan FELDA serta rancangan ini adalah salah satu usaha memantapkan pengurusan ladang serta membantu memberikan pulangan dan pendapatan tinggi hasil ladang kepada peneroka.

#KejayaanDalamKeberkatan
#TanahKitaHasilKita

qr code 2903
Federal Land Development Authority, FELDA Tower, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
Telephone: 03 2191 2191| Facsimile: 03 2191 2590 | Email : [email protected]

Best viewed using the latest version browser with Resolution 1280 x 1024 and above.

socmed1 socmed2 socmed3  socmed4  socmed4  socmed1