Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Kerjasama Strategik Iklan Tender Notis Lanjutan Tarikh Tutup Iklan Tawaran Sebutharga FELDA - ePF.(SH) PCP. 61/21
No. Tender / SebutHarga : Notis Lanjutan Tarikh Tutup Iklan Tawaran Sebutharga FELDA - ePF.(SH) PCP. 61/21
Jenis Kerja : RUJUK KENYATAAN TAWARAN
Kaji Selidik Portal