Pinjaman kepada peneroka yang layak berjumlah RM2,400 dan tiada faedah dikenakan.

Tempoh bayaran balik adalah 35 bulan dan syarat pinjaman seperti berikut :

  1. Peneroka menyertai program tanam semula bersama FELDA
  2. Pendapatan bersih bulanan melebihi RM500
  3. Mempunyai tanggungan melebihi 3 orang dan sekurang-kurangnya seorang bersekolah
  4. Bebas dari sebarang tindakan tatatertib
Kaji Selidik Portal