Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Media Hebahan Media Senarai Hebahan Media Hebahan 2019 Ekosistem Menyeluruh FELDA Untuk Projek Tanaman Dan Ternakan Menerusi Inisiatif Program Pembangunan Peneroka (PPP)
Kaji Selidik Portal