Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Media Hebahan Media Senarai Hebahan Media Hebahan 2017 Felda Condemns European Commissions Reclassification Of Palm Oil
Kaji Selidik Portal