Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 5,308.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Media Hebahan Media Senarai Hebahan Media Hebahan 2021 Kenyataan Media - Rancangan Malaysia Ke-12 Menjanjikan Kegemilangan FELDA
Kaji Selidik Portal