Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 3,917.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Peneroka Sumbangan Sosioekonomi Pendidikan Program Pembangunan Sekolah Program Intervensi Pencegahan Dadah 'Syukuri Nikmat'

Program Intervensi Pencegahan Dadah 'Syukuri Nikmat'

Objektif 
  • Meningkatkan kefahaman murid berhubung bahaya dadah
  • Membantu menghalang penularan gejala dadah di kalangan murid sekolah                               
Kumpulan Sasar  SMK Bukit Goh – Sekolah dan murid yang berisiko tinggi terlibat dengan dadah dan masalah sosial di sekolah
Impak/Output  Membantu mengurangkan jumlah murid yang terlibat dengan gejala disiplin seperti dadah

Kaji Selidik Portal