Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Sudut Transformasi Program Transformasi Felda Buletin

Transformasi FELDA
Newsletter Bengkel Roadmap FELDA
Buletin Transformasi FELDA Edisi 1
Hak Pewarisan Felda

Kaji Selidik Portal