Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Umum Korporat Laporan Tahunan
Laporan Tahunan 2017
<
Laporan Tahunan 2018
<

<

Laporan Tahunan 2019
 “Laporan Tahunan FELDA 2019 masih dalam proses selengaraan dan tidak dipaparkan kepada umum (berstatus embargo)”
<
Kaji Selidik Portal