Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 3,441.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Umum Korporat Laporan Tahunan
Laporan Tahunan 2017
<
Laporan Tahunan 2018
(Untuk makluman, akses kepada dokumen ini adalah terhad buat masa ini)
<
Kaji Selidik Portal