Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,650.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Umum Korporat Laporan tahunan dan penyata kewangan felda telah di audit 2018 pembentangan MJM


Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan FELDA
<
Kaji Selidik Portal