Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 1865.50 (per tan)
Peneroka Perakaunan Peneroka

Penyata Hutang

Kemudahan kepada peneroka mengenai maklumat pinjaman dan caruman peneroka dengan FELDA

Bayaran Semula

Kemudahan pinjaman bayaran balik boleh dibuat melalui perbankan atas talian menggunakan JomPay

Info Semasa

Harga Sawit

RM 1872.50
(per tan)

Harga Getah

RM 572.50
(sen/kg)

Harga Saham FGV

RM 1.110
(sen)

Harga MSM

RM 1.180
(sen/kg)

Kaji Selidik Portal