Media Gallery Foto Perhimpunan Bulanan Petugas FELDA - Mei 2018

Lokasi : Hotel Tenera, Bandar Baru Bangi

Tarikh : 30-31 Mac 2022

Sebahagian daripada mekanisasi perladangan FELDA yang dipamerkan sempena Hari Teknologi 2022 pada 30-31 Mac lepas. Canggih belaka.

Teras penggunaan mekanisasi mampu mengurangkan 50% kebergantungan kepada buruh asing, mengurangkan kos operasi sebanyak 20% serta meningkatkan 30% produktiviti ladang.

qr code 2903
Federal Land Development Authority, FELDA Tower, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
Telephone: 03 2191 2191| Facsimile: 03 2191 2590 | Email : [email protected]

Best viewed using the latest version browser with Resolution 1280 x 1024 and above.

socmed1 socmed2 socmed3  socmed4  socmed4  socmed1