Pembudayaan Integriti Peringatan Integriti 2020

Muat turun dokumen di bawah untuk keterangan lanjut :

Bil Tajuk Format  
1 Bil.1.2020_Kehadiran Bertugas JPG Muat Turun
2 Bil.2.2020_Elakkan Menerima Hadiah  JPG Muat Turun
3 Bil.3.2020_Jauhi Dadah JPG Muat Turun
4 Bil.4.2020_Jangan Terima Beri Rasuah JPG Muat Turun
5 Bil.5.2020_Putuskan Rantaian Virus Jenayah Rasuah PDF Muat Turun
6 Bil.6.2020_Kawal Selia Ke Atas Pegawai Bawahan JPG Muat Turun
7 Bil.7.2020_Tarbiyah Ramadhan Perkukuh Integriti JPG Muat Turun
8 Bil.8.2020_Seksyen 17A Akta SPRM 2009 (Liabiliti Korporat) JPG Muat Turun
9 Bil.9.2020_Larangan Penggunaan Pengaruh Luar & Surat Sokongan JPG Muat Turun
10 Bil.10.2020_Kewajipan Isytihar harta JPG Muat Turun
11 Bil. 11.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 1 PDF Muat Turun
12 Bil.12.2020_Larangan Mengutip Dan Mewujudkan Tabung Di Pejabat PDF Muat Turun
13 Bil.13.2020_Tidak Hadir Bertugas JPG Muat Turun
14 Bil.14.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib- Siri 2 PDF Muat Turun
15 Bil.15.2020_Simptom Pelanggaran Tatatertib JPG Muat Turun
16 Bil.16.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib - Siri 3 PDF Muat Turun
17 Bil.17.2020_Laporkan Jenayah Rasuah dan Tatatertib JPG Muat Turun
18 Bil.18.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib - Siri 4 PDF Muat Turun
19 Bil.19.2020_Larangan Penyalahgunaan Dadah JPG Muat Turun
20 Bil.20.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib - Siri 5 PDF Muat Turun
21 Bil.21.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib - Siri 6 PDF Muat Turun
22 Bil.22.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 7 PDF Muat Turun
23 Bil.23.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 8 PDF Muat Turun
24 Bil.24.2020_Keterhutangan Kewangan Yang Serius JPG Muat Turun
25 Bil.25.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 9 PDF Muat Turun
26 Bil.26.2020_Larangan Penggunaan Pengaruh Luar & Surat Sokongan JPG Muat Turun
27 Bil.27.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 10 PDF Muat Turun
28 Bil.28.2020_Sijil Cuti Sakit Palsu JPG Muat Turun
29 Bil.29.2020_Tuntutan Palsu Satu Kesalahan Jenayah JPG Muat Turun
30 Bil.30.2020_Kesalahan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja JPG Muat Turun
31 Bil.31.2020_Laporkan Jenayah Rasuah & Pelanggaran Tatatertib JPG Muat Turun
32 Bil.32.2020_Kenderaan Rasmi Untuk Tujuan Persendirian JPG Muat Turun
33 Bil.33.2020_Kerangka Pengurusan Integriti PDF Muat Turun
34 Bil.34.2020_Amalkan Nilai Integriti Dalam Menghadapi Wabak Covid-19 JPG Muat Turun
35 Bil.35.2020_Peraturan 3(2), Jadual Kedua Akta 605 JPG Muat Turun
36 Bil.36.2020_Kekalkan Integriti Walaupun BDR JPG Muat Turun
37 Bil.37.2020_Kesalahan Membocorkan Dokumen & Maklumat Terperingkat JPG Muat Turun
38 Bil.38.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 11 PDF Muat Turun
39 Bil.39.2020_Putuskan Rantaian Jenayah Rasuah #HARA2020 JPG Muat Turun
40 Bil.40.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 12 JPG Muat Turun
41 Bil.41.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 13 PDF Muat Turun
42 Bil.42.2020_Keterhutangan Kewangan Yang Serius JPG Muat Turun
43 Bil.43.2020_Keputusan Hukuman Tatatertib-Siri 14 PDF Muat Turun
qr code 2903
Federal Land Development Authority, FELDA Tower, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
Telephone: 03 2191 2191| Facsimile: 03 2191 2590 | Email : [email protected]

Best viewed using the latest version browser with Resolution 1280 x 1024 and above.

socmed1 socmed2 socmed3  socmed4  socmed4  socmed1