Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,650.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Petugas Dokumen
Bil  Kategori  Muat Turun 
 1.  Akta / Enakmen / Ordinan  books
 2.  Polisi / Dasar :  
 Polisi Dalaman FELDA books
 Polisi Kerajaan books
 3.  Standard books
 4.  Manual Kualiti books
 5.  Prosedur  books
 6.

 Pekeliling :

 
Pekeliling Dalaman FELDA   books
Pekeliling Kerajaan  books
 7.

 Garis Panduan :

 
Garis Panduan Dalaman FELDA books
Garis Panduan Kerajaan books
 8.

 Manual :

 
Manual Dalaman FELDA books
Manual Kerajaan books
 9. Arahan Kerja books
 10. Spesifikasi books
11. Senarai Semak books
12. Deskripsi Tugas (myPortfolio) books
13. Carta Organisasi books
14. Soalan Lazim (FAQ) books
15.

Panduan Pengguna (User Manual System) : 

 

Panduan Pengguna Dalaman FELDA :

 
Manual Fi books
Manual MM books
Manual SLP books
Panduan Pengguna Kerajaan books
16.

Borang :

 
Borang Dalaman FELDA books
Borang Kerajaan books
Borang Petugas books
Kaji Selidik Portal