Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 3,917.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Petugas Dokumen Manual SKB Manual SLP
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Hasil

Tarikh : 05 Julai 2019

Maklumat Induk

Tarikh : 05 Julai 2019

Paysheet Manual

Tarikh : 05 Julai 2019

Pengiraan Pendapatan

Tarikh : 05 Julai 2019

Penyediaan Maklumat Bayaran

Tarikh : 05 Julai 2019

Potongan Pendapatan Peneroka

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Ambil dan Warta

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Hakmilik Tanah

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Kebenaran Menduduki

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Lain-Lain(Tanah)

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Maklumat Induk Tanah

Tarikh : 05 Julai 2019

UM-Upah Ukur

Tarikh : 05 Julai 2019

[12  >>  
Kaji Selidik Portal