Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,650.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Visi & Misi

VISI - Peneraju kecemerlangan suri dan anggota wanita perkhidmatan awam

MISI - Membina wanita beriltizam, berintegriti dan berinovasi sebagai pendukung pembangunan negara

MOTO - “Wanita Sepakat Negara Meningkat”

Perlembagaan

 

 

Kaji Selidik Portal