Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Peneroka Lokasi Rancangan Negeri Sembilan
Alamat Pejabat Wilayah
Pengurus Besar Wilayah,
Felda Wilayah Raja Alias, Feldajaya Selatan,
72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus.
: 06-458 1333 | 06-458 1985 | 06-458 2023
: 06-458 2016
Open Map Hide Map
No. Maklumat Rancangan Koordinat
1

Bukit Jalor

Pejabat FELDA Bukit Jalor 73200 Gemencheh

: 06-447 9257
: 06-447 9257

2.

Bukit Rokan

Pejabat FELDA Bukit Rokan 73200 Gemencheh

: 06-431 6248
: 06-431 6248

3.

Bukit Rokan Utara

Pejabat FELDA Bukit Rokan Utara 73200 Gemencheh

: 06-451 1264
: 06-451 1264

4.

Bukit Rokan Barat

Pejabat FELDA Bukit Rokan Barat 73200 Gemencheh

: 06-451 1341
: 06-451 1341

5.

Kepis

Pejabat FELDA Kepis
72100 Bahau

: 06-498 2466
: 06-498 2466

6.

Sungai Kelemah

Pejabat FELDA Sungai Kelamah 73400 Gemas

: 06-434 8288
: 06-434 8288

7.

Jelai 01

Pejabat FELDA Jelai 1 73480 Gemas

: 06-434 7377
: 06-434 7377

8.

Jelai 02

Pejabat FELDA Jelai 2 73480 Gemas

: 06-434 9829
: 06-434 9829

9.

Jelai 03

Pejabat FELDA Jelai 3 73480 Gemas

: 06-434 7399
: 06-434 7399

10.

Jelai 04

Pejabat FELDA Jelai 4
73480 Gemas

: 06-434 7300
: 06-434 7300

11.

Pasir Besar

Pejabat FELDA Pasir Besar 73420 Gemas

: 06-457 6557
: 06-457 6557

12.

Lui Barat

Pejabat FELDA Lui Barat 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-467 6244
: 09-000 0000

13.

Lui Muda

Pejabat FELDA Lui Muda 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 1262
: 06-469 1262

14.

Lui Selatan 01

Pejabat FELDA Lui Selatan 1 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 1599
: 06-469 1599

15.

Lui Selatan 02

Pejabat FELDA Lui Selatan 2 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 1057
: 06-469 1057

16.

Lui Timur

Pejabat FELDA Lui Timur
72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 1700
: 06-469 1700

17.

Sungai Lui

Pejabat FELDA Sungai Lui 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 2189
: 06-469 2189

18.

Sungai Lui 02

Pejabat FELDA Sungai Lui 2 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-469 1048
: 06-469 1048

19.

Pasoh 01

Pejabat FELDA Pasoh Satu 72300 Simpang Pertang

: 06-495 2593
: 06-495 2593

20.

Pasoh 02

Pejabat FELDA Pasoh Dua 72300 Simpang Pertang

: 06-496 2801
: 06-496 2801

21.

Pasoh 03

Pejabat FELDA Pasoh Tiga 72300 Simpang Pertang

: 06-496 2466
: 06-496 2466

22.

Pasoh 04

Pejabat FELDA Pasoh Empat 72300 Simpang Pertang

: 06-495 1315
: 06-495 1315

23.

Titi

Pejabat FELDA Titi 71650 Titi,Jelebu

: 06-613 2600
: 06-613 2600

24.

Titi 02

Pejabat FELDA Titi 2 71650 Titi,Jelebu

: 06-613 2009
: 06-613 2009

25.

Palong 1

Pejabat FELDA Palong 1 73430 Gemas

: 06-462 8895
: 06-462 8895

26.

Palong 2

Pejabat FELDA Palong 2 73430 Gemas

: 06-463 1443
: 06-463 1443

27.

Palong 3

Pejabat FELDA Palong 3 73430 Gemas

: 06-463 0854
: 06-463 0854

28.

Palong 4

Pejabat FELDA Palong 4 73430 Gemas

: 06-466 6368
: 06-466 6368

29.

Palong 5

Pejabat FELDA Palong 5 73430 Gemas

: 06-466 6369
: 06-466 6369

30.

Palong 6

Pejabat FELDA Palong 6 73430 Gemas

: 06-466 6370
: 06-466 6370

31.

Palong 7

Pejabat FELDA Palong 7 73430 Gemas

: 06-464 5499
: 06-464 5499

32.

Palong 8

Pejabat FELDA Palong 8 73430 Gemas

: 06-464 5678
: 06-464 5678

33.

Palong 9

Pejabat FELDA Palong 9 73430 Gemas

: 06-466 9276
: 06-466 9276

34.

Palong 10/11

Pejabat FELDA Palong 10/11
73430 Gemas

: 06-466 9277
: 06-466 9277

35.

Palong 12/13

Pejabat FELDA Palong 12/13
73430 Gemas

: 06-466 8264
: 06-466 8264

36.

Palong 14/15/16

Pejabat FELDA Palong 14/15/16
73430 Gemas

: 06-466 8701
: 06-466 8701

37.

Raja Alias 01

Pejabat FELDA Raja Alias 1 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-458 1753
: 06-458 1753

38.

Raja Alias 02

Pejabat FELDA Raja Alias 2 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-458 1755
: 06-458 1755

39.

Raja Alias 03

Pejabat FELDA Raja Alias 3 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-458 1758
: 06-458 1758

40.

Raja Alias 04

Pejabat FELDA Raja Alias 4 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-458 2940
: 06-458 2940

41.

Raja Alias 05

Pejabat FELDA Raja Alias 5 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-458 1200
: 06-458 1200

42.

Serting Hillir 01

Pejabat FELDA Serting Hillir 1 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-468 3127
: 06-468 3127

43.

Serting Hillir 02/03

Pejabat FELDA Serting Hillir 2 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-468 3776
: 06-468 3776

44.

Serting Hillir 04

Pejabat FELDA Serting Hillir 4 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-468 3781
: 06-468 3781

45.

Serting Hillir 05

Pejabat FELDA Serting Hillir 5 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-468 3863
: 06-468 3863

46.

Serting Hillir 06/07

Pejabat FELDA Serting Hillir 6 72120 Bandar Seri Jempol

: 06-468 3126
: 06-468 3126

Kaji Selidik Portal