Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 5,308.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Peneroka Perkhidmatan Bantuan Pinjaman Pendidikan

Skim Insentif Anak Peneroka (SIAP)

Bil Perkara Keterangan
1 Tujuan Pelaksanaan
 • Membantu meringankan beban kewangan keluarga peneroka.
 • Merupakan hadiah insentif kepada anak-anak peneroka lepasan SPM yang berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Awam (UA) atau Universiti Swasta (US) yang bekerjasama dengan FELDA.
2 Kadar Insentif
BIL. PERINGKAT PENGAJIAN KADAR
1 Diploma RM 500.00
2 Ijazah Dalam Negara RM 1,000.00
3 Ijazah Luar Negara RM 1,500.00

* Bantuan diberikan sekali sahaja kepada setiap anak peneroka yang berjaya memasuki UA/US sama ada peringkat diploma, ijazah dalam negara atau ijazah luar negara.

3 Syarat-Syarat Permohonan SIAP
i. Syarat kelayakan pemohon Anak peneroka, anak tiri atau anak angkat yang telah didaftarkan (sertakan salinan Surat Pendaftaran Anak Angkat) yang bermastautin di Rancangan.
ii. Had umur permohonan
 • Peringkat Diploma : 18 hingga 23 tahun
 • Peringkat Ijazah : 18 hingga 25 tahun
iii. Dokumen yang perlu disertakan semasa permohonan
 • Surat tawaran kemasukan ke UA/US yang disenaraikan FELDA
 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan kad pengenalan peneroka
 • Salinan penyata pendapatan (paysheet) peneroka terkini
iv. Permohonan yang tidak layak
 • Peneroka / anak peneroka yang menetap di luar rancangan FELDA
 • Pelajar mendapat tawaran ke Matrikulasi Kementerian Pelajaran
 • Pelajar peringkat Sijil / Pra / Asasi (Foundation), Briged Politeknik, Sarjana (Master) dan Doktor Falsafah (Ph.D)
 • Pelajar di bawah pengajian Program Jarak Jauh (PJJ) atau Separuh Masa atau telah bekerja
 • Pemohon di bawah tajaan FELDA seperti Skim Latihan Kemahiran FELDA (SLKF) dan pelajar DKPCFke luar negara tidak layak memohon bantuan.

Skim Latihan Kemahiran FELDA (SLKF)

Bil Perkara Keterangan
1 Tahun Pelaksanaan
 • Tahun 2005 (Biasiswa)
 • Tahun 2009 hingga kini
 • (Pinjaman Penuh Tanpa Faedah)
2 Tujuan Pelaksanaan
 • Membantu generasi baru FELDA khususnya pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi.
 • Membantu meringankan beban pelajar.
3 Kaedah Pelaksanaan
 • Pemberian geran sebanyak RM5,000.00 untuk keseluruhan pengajian.
 • Lebihan kos pengajian sepanjang tempoh pengajian dikira sebagai pinjaman pendidikan.
4 Kursus Yang Ditawarkan
 • Kemahiran dan akademik peringkat sijil (tahap 1, tahap 2 dan tahap 3)
 • Diploma
 • Ijazah
 • Profil Tinggi
5 Syarat-Syarat SLKF Tahun 2017
i. Kursus yang ditawarkan Kursus Peringkat Sijil dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
ii. Agensi kerajaan/kolej/ universiti swasta yang terlibat

Tahun 2017

Kursus Peringkat Sijil Tahap 1,2 & 3 dan penambahan kursus Tahap 4 (Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) untuk beberapa kolej seperti di lampiran

Kerjasama FELDA-OUM

Bil Perkara Keterangan
1 Tahun Pelaksanaan

2017

2 Program Yang Ditawarkan

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian

3 Mod & Tempoh Pengajian
 • Separuh masa dengan waktu pembelajaran sekali sebulan iaitu pada hari cuti bertempat di pusat OUM yang berhampiran.
 • 4 tahun
4 Keistimewaan Program

Program ini turut memperkenalkan mata pelajaran Pengajian FELDA merangkumi merangkumi sejarah dan latar belakang FELDA, organisasi, perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat (CSR) FELDA sebagai mata pelajaran wajib kepada graduan warga FELDA.

5 Pembiayaan Faedah Pengurangan 30% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN
6 Syarat Kemasukan
 1. Lulus SPM/SPMV/MCE atau setaraf dengan 2 kredit termasuk Bahasa Inggeris; DAN
 2. Lulus STPM/HSC atau setaraf dengan sekurang-kurangnya 2 prinsipal (CGPA 2.00); ATAU
 3. Lulus Diploma yang diiktiraf; ATAU
 4. Lulus Sijil Matrikulasi yang diiktiraf; ATAU
 5. Lulus Sijil Politeknik yang diiktiraf dalam bidang berkaitan; ATAU
 6. Pencapaian kelayakan yang lebih rendah yang dipersetujui oleh Senat OUM dengan pengalaman kerja yang berkaitan sekurang-kurangnya 5 tahun.

ATAU

Kemasukan Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
 1. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada 1 Januari tahun permohonan; DAN
 2. Mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan; DAN
 3. Lulus Penilaian APEL yang dijalankan oleh OUM.
7 Syarat Kemasukan Tambahan Yang Telah Ditetapkan Oleh FELDA
 1. Lulus SPM dengan kredit; DAN
 2. Telah bertugas sebagai Petugas FELDA atau setaraf sekurang-kurangnya 3 tahun; DAN
 3. Mendapat kelulusan daripada Timbalan Pengarah Besar (Pembangunan Komuniti) FELDA.
8 Syarat Pinjaman Pendidikan PTPTN
 1. Permohonan Pinjaman Pendidikan PTPTN akan diuruskan secara bersama antara OUM dan pelajar.
 2. Perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh PTPTN (mohon rujuk portal rasmi PTPTN).

Faedah Pengurangan 30% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

Bil Perkara Keterangan
1 Tarikh Kelulusan
 • 1 Disember 2014
  (bagi anak-anak peneroka FELDA sahaja)
 • April 2016 - Diperluaskan kepada cucu peneroka, anak kakitangan.
  - Kadar faedah baru mengikut purata nilai gred keseluruhan (PNGK) untuk peringkat Ijazah Sarjana Muda sahaja.
2 Syarat Kelayakan Pemohon
 • Pelajar yang melanjutkan pengajian di 20 buah universiti awam (UA) dan 36 Politeknik seluruh Malaysia peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dalam semua kursus yang memenuhi syarat-syarat kelayakan.
 • Pelajar 22 buah kolej/ universiti swasta (US) panel FELDA-PTPTN dan beberapa kursus yang telah ditetapkan tahun 2016
  (Rujuk Lampiran I).
3 Syarat-Syarat Permohonan
 1. Pemohon bertanggungjawab memohon sendiri UA/US dan PTPTN tahun semasa
 1. Semua UA dan US yang berdaftar dengan FELDA sahaja (akan berubah dari semasa ke semasa)
 1. Mengikuti pengajian secara sepenuh masa di UA/US yang terpilih.
 2. Pemohon yang mendapat tawaran PTPTN dikehendaki :
  1. Mengisi borang(rekod) dari rancangan dan borang faedah pengurangan
  2. Memajukan borang tersebut dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh surat kelulusan PTPTN dikeluarkan.
  3. Pemohon yang berjaya menamatkan pengajian sahaja layak mendapat faedah ini
  4. Diskaun 30% akan dibayar oleh FELDA ke PTPTN mengikut yang ditetapkan oleh FELDA untuk peringkat diploma dan peringkat ijazah pula seperti bayaran balik di bawah bermula kemasukan tahun 2016 ;
BIL. PENCAPAIAN KADAR PENGURANGAN
1 Ijazah Kelas Pertama 30%
(tertakluk kepada dasar PTPTN)
2 Ijazah Kelas Kedua (Atas) 30%
3 Ijazah Kelas Kedua (Bawah) 25%
4 Ijazah Kelas Ketiga 20%
5 Gagal Tiada Pengurangan
 1. Selepas tamat pengajian, pemohon hendaklah menghantar ke FELDA keputusan akhir peperiksaan / transkrip akademik.
 2. Penyata pinjaman pelajar akan dikeluarkan oleh PTPTN setelah ditolak Faedah Pengurangan Bayaran Balik Pinjaman oleh FELDA

Kaji Selidik Portal