Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
CPO : RM 4,534.00 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Peneroka Perkhidmatan Bantuan Komputer

Pinjaman kepada peneroka yang layak berjumlah RM2,400 dan tiada faedah dikenakan.

Tempoh bayaran balik adalah 35 bulan dan syarat pinjaman seperti berikut :

  1. Peneroka menyertai program tanam semula bersama FELDA
  2. Pendapatan bersih bulanan melebihi RM500
  3. Mempunyai tanggungan melebihi 3 orang dan sekurang-kurangnya seorang bersekolah
  4. Bebas dari sebarang tindakan tatatertib
Kaji Selidik Portal